top of page

MARIE ANTIKAINEN

SKENOGRAFI / SCENOGRAPHER

Opiskelin lavastus- ja pukusuunnittelua Lontoon Rose Bruford Collegessa ja lavastussuunnittelua Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulussa. Vuonna 2016 aloitin työskentelyn skenografina Kuopion Kaupunginteatterissa. Tätä ennen toimin skenografina Joensuun Kaupunginteatterissa. Urani aikana olen tehnyt lavastus- ja pukusuunnittelutöitä freelancerina useassa kaupunginteatterissa ja vapaan kentän teatteriryhmässä niin Suomessa kuin Englannissa. Lisäksi olen ollut perustamassa kahta teatteriryhmää ja toiminut monialaisesti uusia esitysmuotoja luovissa yhteisötaideprojekteissa. Lähes kaikki teatterityön osa-alueet ovat vuosien varrella tulleet tutuiksi. 

Suunnittelijana olen työskennellyt sekä ohjaajavetoisissa että kollektiivisissa työskentelyprosesseissa niin perinteistä kuin nykyteatteriakin edustavissa produktioissa. Suuressa osassa produktioita olen toiminut skenografina suunnitellen sekä lavastuksen että puvut. Viime vuosien töistäni mainittakoon mm. Kuopion Kaupunginteatterin Hytti nro 6 (lavastussuunnittelu 2023), Cabaret (lavastussuunnittelu 2019), Bernarda Alban talo (lavastussuunnittelu 2019) ja Frida (lavastus- ja pukusuunnittelu 2016). Kuvia valikoiduista suunnittelutöistäni vuosien varrelta löytyy koti- ja portfolio- välilehdiltä.

 

I studied theatre design at London's Rose Bruford College and set design at the Aalto University of Art and Design in Helsinki. In the year 2016 I started working as the resident scenographer at the Kuopio City Theatre in Kuopio Finland. Before this I worked as the resident scenographer at the Joensuu City Theatre. During my career I have worked as a freelance theatre designer at numerous repertory and fringe theatre companies both in Finland and in England. I have also been involved in the founding of two theatre companies and worked on communal art projects in multidisciplinary ways to create new practices of performance. Along the years I have worked within almost all disciplines of theatre making. 

As a designer I have worked in both director lead and collective working processes in theatre productions ranging from the contemporary to the traditional. In most productions I have worked as a scenographer designing both the set and the costumes. Some of my work in the last few years include productions Hytti nro 6 (set design 2023), Cabaret (set design 2019), The House of Bernarda Alba (set design 2019) and Frida (set and costume design 2016) at the Kuopio City Theatre. Photos of a selection of my design work can be found in the home and portfolio sections of this website.

bottom of page