top of page

MARIE ANTIKAINEN

SKENOGRAFI / SCENOGRAPHER

I’m a scenographer based in Finland and since 2016 I have worked as a resident set and costume designer at the Kuopio City Theatre. I graduated with a BA(hons) in Theatre Design from London's Rose Bruford College and an MA in Set Design from the Aalto University of Art and Design in Helsinki. During my career I have worked as both a resident and a freelance scenographer at numerous repertory and fringe theatre companies in Finland and in the UK. I have also been involved in the founding of two theatre companies. I was awarded the Finnish Set and Costume Designer’s (Lavastus ja pukusuunnittelijat LP) LavastusSÄDE Award 2023 for the set design of the production Hytti nro6.

 

As a designer I have worked in both director lead and collective working processes in theatre productions ranging from the contemporary to the traditional. My designs have taken place on big and small theatre stages, in site specific locations and in immersive environments. I have also worked on communal art projects in multidisciplinary ways exploring new practices of performance. In most productions I have worked as a scenographer designing both the set and the costumes. Some of my work at the Kuopio City Theatre include productions Maalari - Juho Rissanen (set and costume design 2023), Hytti nro6 (set design 2023), Cabaret (set design 2019), The House of Bernarda Alba (set design 2019) and Frida (set and costume design 2016 / and the re-design for the Tampereen Työväen Teatteri production of 2024). Photos of a selection of my design work can be found on the home and portfolio sections of this website.

Olen ammatiltani skenografi ja vuodesta 2016 olen työskennellyt lavastus- ja pukusuunnittelijan tehtävissä Kuopion Kaupunginteatterissa. Valmistuin lavastus- ja pukusuunnittelijaksi (BA) Lontoon Rose Bruford Collegesta ja lavastussuunnittelijaksi (TaM) Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulusta. Urani aikana olen tehnyt lavastus- ja pukusuunnittelutöitä sekä kiinnityksellä että freelancerina useassa kaupunginteatterissa ja vapaan kentän teatteriryhmässä niin Suomessa kuin Englannissa. Lisäksi olen ollut perustamassa kahta teatteriryhmää. Minulle myönnettiin Lavastus- ja pukusuunnittelijat LP:n jakama LavastusSäde -palkinto vuonna 2023 näytelmän Hytti nro6 lavastussuunnittelusta. 

 

Skenografina olen työskennellyt sekä ohjaajavetoisissa että kollektiivisissa työskentelyprosesseissa niin perinteistä kuin nykyteatteriakin edustavissa produktioissa. Olen suunnitellut lavastuksia ja pukuja suurille ja pienille teatterinäyttämöille, paikkasidonnaisiin lokaatioihin ja immersiivisiin ympäristöihin. Lisäksi olen toiminut monialaisesti uusia esitysmuotoja tutkivissa yhteisötaideprojekteissa. Suuressa osassa produktioita olen toiminut skenografina suunnitellen sekä lavastuksen että puvut. Viime vuosien töistäni mainittakoon mm. Kuopion Kaupunginteatterin Maalari - Juho Rissanen ( lavastus- ja pukusuunnittelu 2023), Hytti nro6 (lavastussuunnittelu 2023), Cabaret (lavastussuunnittelu 2019), Bernarda Alban talo (lavastussuunnittelu 2019) ja Frida (lavastus- ja pukusuunnittelu 2016 / sekä uudestaan suunniteltuna Tampereen Työväen Teatterilla 2024). Kuvia valikoiduista suunnittelutöistäni vuosien varrelta löytyy koti- ja portfolio- välilehdiltä.

bottom of page