MARIE ANTIKAINEN

SKENOGRAFI / SCENOGRAPHER

Opiskelin lavastus- ja pukusuunnittelua Lontoon Rose Bruford Collegessa ja lavastussuunnittelua Aalto-yliopiston Taideteollisesta korkeakoulussa. Vuonna 2016 aloitin työskentelyn skenografina Kuopion Kaupunginteatterissa. Ennen Kuopioon muuttoa tein skenogafin töitä neljä vuotta Joensuun Kaupunginteatterissa. Urani aikana olen lisäksi toiminut freelancerina mm. Rauman Kaupunginteatterissa sekä vapaan kentän teatteriryhmissä niin Suomessa kuin Englannissa. Lisäksi olen ollut perustamassa kahta teatteriryhmää ja toiminut monialaisesti uusia esitysmuotoja luovissa yhteisötaideprojekteissa. Lähes kaikki teatterityön osa-alueet ovat vuosien varrella tulleet koettua. 

 

Suunnittelijana olen työskennellyt sekä ohjaajavetoisissa että kollektiivisissa työskentelyprosesseissa niin perinteistä kuin nykyteatteriakin edustavissa produktioissa. Suuressa osassa produktioita olen toiminut sekä lavastus- että pukusuunnittelijana. Viime vuosien töistäni mainittakoon mm. Kuopion Kaupunginteatterin Tankkien kesä (lavastus- ja pukusuunnittelu 2020), Cabaret (lavastussuunnittelu 2019), Bernarda Alban talo (lavastussuunnittelu 2019) ja Frida (lavastus- ja pukusuunnittelu 2016). Kuvia valikoiduista suunnittelutöistäni vuosien varrelta löytyy koti- ja portfolio- välilehdiltä.

I studied theatre design at London's Rose Bruford College and set design at the Aalto University of Art and Design in Helsinki. In the year 2016 I started working as the resident scenographer at the Kuopio City Theatre. Before moving to Kuopio I worked for four years as the resident scenographer at the Joensuu City Theatre. During my carreer I have also worked as a freelance theatre designer at the Rauma City Theatre and at numerous fringe theatre companies both in Finland and in England. I have also been involved in the founding of two theatre companies and worked on communal art projects in multidisciplinary ways to create new practices of performance. Along the years I have worked within almost all disclipines of theatre making.

 

As a designer I have worked in both director lead and collective working processes in theatre productions ranging from the contemporary to the traditional. In most productions I have worked as both set and costume designer. Some of my work in the last few years include productions Tankkien kesä (set and costume design 2020), Cabaret (set design 2019), The House of Bernarda Alba (set design 2019) and Frida (set and costume design 2016) at the Kuopio City Theatre. Photos of some of my designs can be found in the home and portfolio sections of this website.